ערים - TPAN

קמפיין ICAN: ערים תומכות בטפאן

קריאה עולמית מערים ועיירות לתמוך בחוזה האו"ם לאיסור כלי נשק גרעיניים

נשק גרעיני מהווה איום בלתי מתקבל על הדעת לאנשים בכל מקום. זו הסיבה, 7 של יולי של 2017, מדינות 122 הצביעו בעד אימוץ האמנה בדבר איסור נשק גרעיני. כל הממשלות הארציות מוזמנות כעת לחתום על הסכם גלובלי מכריע זה, שאוסר על השימוש, הייצור והאחסון של נשק גרעיני, ומציב את הבסיס לסילוקם המוחלט. ערים ועיירות יכולות לסייע ביצירת תמיכה באמנה על ידי גיבוי הקריאה של ICAN:ערים תומכות ב- TPAN".