אירועי העבר האחרונים

פורום לקראת העתיד הלא אלים של אמריקה הלטינית

המרכז האזרחי לשלום הרדיה רחוב ניספרוס, גואררי

ב -1 וב -2 באוקטובר, במרכז האזרחי לשלום, הרדיה, קוסטה ריקה, יתקיים הפורום "לקראת העתיד הלא אלים של אמריקה הלטינית" באופן אישי (עם יכולת מוגבלת) וירטואלי. צירים נושאים דו -קיום רב תרבותי בהרמוניה, הערכת תרומת אבותיהם של עמי ילידים וכיצד בין -תרבותיות יכולה לסייע לנו