הפורום הבינלאומי לשלום ואי אלימות

באוקטובר 27 ו- 28 נערך פורום בקוסטה ריקה עם המוטו "המפנה הגדול של האנושות נמצא בידיים שלנו"

ב בניין שיתופי אדיקופ של סן פדרו מונטס דה אוקה הוקם פורום תחת המוטו «התור הגדול של האנושות נמצא בידיים שלנו» שהפגיש אנשים וארגונים סביב הנושאים המפורטים להלן.

את האירוע נחנכו הצועדים הבינלאומיים של מצעד העולם פדרו ארוג'ו, סנדרו צ'יאני, חואן גומז ורפאל דה לה רוביה, אשר סינרו את דרכם דרך מדינות 16, ערי 54 ועשרות פעילויות בימי המסע של 57.

הם בלטו מבין הנושאים המרכזיים של צעדה עולמית, בעיית האלימות נגד נשים, אי שוויון כלכלי ובעיות בסביבה (זיהום, חוסר איכות מים ושינוי אקלים).

כמו כן הוצע מרץ אמריקאי לטיני ראשון ל- 2021.

הבוקר הסתיים בכמה קטעים מוסיקליים של הזמרת-יוצרת השלום סנטי מונטויה חגגה מאוד על ידי המתמודדים.

החל מניאו-ליברליזם, לעבר כלכלה הומניסטית

בשעות אחר הצהריים המוקדמות נערך הדיון: «החל מניאו-ליברליזם, לעבר כלכלה הומניסטית, תומכת, מכילה, שיתופית ולא אלימה".

זה היה אחראי על דולצ'ה אומנזור, חוסה רפאל קוואסדה, גוסטבו פרננדס, רפאל לופז ואווה קרזו, כל קוסטה ריקה שהעניקו מבט ביקורתי למודל הכלכלי הניאו-ליברלי שאליו פנתה קוסטה ריקה מבלי להגיב ביעילות לכל המגזרים באזור אוכלוסייה

אלטרנטיבות פיתוח נחשפו, נוכח האלימות הכלכלית השלטת, עם צורות התארגנות קהילתיות, עם תמיכה מרשתות בינתחומיות, או קואופרטיבים פורמליים יותר אך מטבען מקדמות את חלוקת העושר במקום ריכוז ההון בפחות ידיים, כמו גם הכלכלה הבלתי פורמלית, היצירתית והסולידרית שקיימה היסטורית באנושות.

הם פתחו הצעות להתקדם בכל אחד מהתחומים הללו, הימרו על העמקה וחיזוק התפקיד שמילאה קוסטה ריקה כמדינה חלומית בזכויות אדם, הכללת מגזרים מופלים, מדיניות סולידריות, שלום וחינוך באזור.

המצגות הועלו באמצעות דוגמאות קונקרטיות שנעשו והושקו בקוסטה ריקה, אולם כל הצעה שהוצגה יכולה להיות מיושמת בצורה מושלמת על כל מקום באמריקה הלטינית, כך שהן מועברות כחלק מההצהרות של פורום זה ושל מרץ עולמי 2 הזה, מתוך רצון תן את תרומתך למאבק בעוני, אפליה והדרת שכבות אוכלוסייה עצומות באזורנו.

רפאל לופז

הוא התייחס לנושא מתוך חוויות לוחות הדיאלוג החברתי הקהילתי כבוני פיתוח מקומי, לקראת תרבות של שלום ואי אלימות פעילה.

תחילה נתח את המשבר הנוכחי של התנועה הקהילתית והגורמים האפשריים להשתתפות אזרחית נמוכה ובעיקר הדורות החדשים.

אחר כך הציע חזון ומתודולוגיה של עבודה קהילתית, באמצעות טבלאות הדיאלוג, בהן השתתפותם המפורשת, האופקית והסולידרית של שכנים, מנהיגי הקהילה, פקידי מוסדות, חברות, הנהלת האוניברסיטה המקומית, כמו גם ארגונים אזרחיים ו דתית על פי החוויות האמיתיות שנרשמו על ידי ה- UNED.

זה מסיים על ידי דחיפה לחזק את הפעולה הקהילתית באמצעות הגישה המתודולוגית של הרשתות החברתיות, המוצעת על ידי טבלאות הדיאלוג, מנסה לבנות יעדים ופעילויות משותפות, בהדרכת פעולה-השתקפות-פעולה. להשפיע באופן פעיל על התפתחות מקומית משותפת.

גוסטבו פרננדס

הוא נותן לנו את המצגת שלו «המודל השיתופי ליצירת תרבות של שלום".

מציין כיצד המודל השיתופי מעוצב בהשראת העקרונות והערכים ההומניסטיים, מכיוון שהוא סוג של ארגון דמוקרטי המקדם שלום חברתי ועבודה משותפת, המהווה חברה ללא כוונת רווח, בה יש לחלק את העושר בין מקורביה ולא מרוכז כמו במודל הקפיטליסטי.

הוא הסביר כיצד כיום במשק מזוהים בבירור שני מגזרים, המגזר הציבורי והמגזר הפרטי.

עם זאת, ישנו סקטור שלישי המורכב מאגודות, ניתן לחבר מגזר זה יחד עם שני האחרים שהוזכרו כדי ליצור כלכלת סולידריות חברתית, בה נמצאים קואופרטיבים שיש להם בסיס אסוציאטיבי.

בקוסטה ריקה מייצרים קואופרטיבים פיתוח כלכלי והתגייסות חברתית, ישנם קרוב לשיתופי פעולה של 900 ומקורבי 887000, ובכך הם תורמים רבות לשלום החברתי.

אומנזור מתוק

עם המצגת שלו: " אי-אלימות ככלי להשגת שוויון הזדמנויות לנשים בשיתופי פעולה", זה מרחיב ומחזק את החשיבות של שיתופי פעולה בקוסטה ריקה, כדרך אחרת לעסק.

עם זאת, לדברי אומנזור, נשים הופלו לרעה בתנועה השיתופית.

לכן חיוני לתת השתתפות מלאה בנשים בחברות ובניהול מבנים שיתופיים באחוז של לפחות 50%.

כאמור, עמדות הניהול בכיפה השיתופית תפוסות על ידי גברים בשיעור של 77.

ב- 2011 הוועדה הארצית לשוויון מגדרי בשיתוף פעולה הציגה הצעת חוק להסדרת השתתפות כזו, אולם היא לא אושרה.

יש הצעת חוק חדשה שתכונס בקרוב מאוד, יש צורך להניח בחוק השיתופי, מערכת של מנדטים משפטיים בינלאומיים שרכשה ארצנו בכדי להימנע מכל סוג של אפליה נגד נשים, כך שנשים שיתופיות דוחקות כל האזרחים ליישום תוכניות שוויון קונקרטיות סיכמו את הגב 'דולס אומנזור.

אווה קרזו

בהמשך השיחה הוא חושף אותנו על כלכלת הסולידריות החברתית, כפרקטיקה תרבותית של האדם שקיימה היסטורית ושמציבה אנשים, עבודתם ורווחתם כמרכז, לא כמו בניאו-ליברליזם המתמקד תועלת ההון הפרטנית, האנוכית והמצטברת.

הוא גם מציין כי הניאו-ליברליזם מייצר כמה סוגים של אלימות על ידי יצירת הדרת מגזרים, למשל זו של נשים עם אלימות מגדרית.

דבר נוסף הוא אלימות סביבתית בגלל ניצול חסר הבחנה של משאבי טבע, למשל ההשפעה על הסביבה, באמצעות שימוש בחקלאות כימית, המתרחשת בייצור אננס בקוסטה ריקה.

כמו גם אלימות תרבותית, נורמליזציה של נוהלי צריכה בלתי מרוסנים ואינדיבידואליזם, הטלת תפקידים ויצירת אי-שוויון כלפי נשים בטיפול ובהערכת עבודתם בהשוואה לזו של גברים.

ישנן אלטרנטיבות קולקטיביות, יצירתיות וסולידריות, חלקן מבלי להירשם כחוק, רבות ובלתי פורמליות אך מנוסחות בצורות ארגון אופקיות, בהן כל העבודה מוכרת והצרכים מתקיימים באופן בר-קיימא עם הסביבה ועם ערכים, עקרונות ושיטות המעניקות אלטרנטיבות של התפתחות במדינה ויש לחזק אותה באמצעות קורסים של כלכלה סולידרית, המכוונים למגזרי איכרים, אנשי איכות הסביבה, נשים וכו '.

בנוסף, פגישות, ירידים, ייצור פלטפורמות לכלכלות אלטרנטיביות וקידום סולידריות בעת הצריכה, מסכם קרזו.

חוסה רפאל קוואסדה, מסיים את השיחה

עם הדילמה של המקומי היא חושפת את הבעיות שעומדות בפני ממשלה מקומית לייצר כלכלה בשטח נתון.

מצד אחד קיים הבנק העולמי שמדיניותו להרתיע עסקים קטנים על ידי דיכויו, להגביר ולשמור על ריכוז בפחות ידיים של הון גדול.

מצד שני, אנו מוצאים את ההקשר הפורה הלאומי ואת ההקשר של משבר מוסדי, ביורוקרטיה ומדיניות ממשלתית המקטינים את המשאבים הזמינים.

אנו נתקלים גם בדור העוני במערכת בה האבטלה גוברת ובה הטכנולוגיה אינה לשירותם של בני אדם.

זו הסיבה, כפי שאומר לנו דון חוסה, יש לתת גישה הומניסטית לכלכלה, בה האדם הוא הערך המרכזי והעבודה לוקחת בחשבון את ההיבטים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים באופן מאוזן, כך שבאמת תהיה לנו התפתחות בר קיימא.

הוא גם חולק כמה חוויות במיקרו כלכלה שנתנו פתרונות קונקרטיים באמצעות מחקר, חדשנות ופיתוח רעיונות לייצור עסקים חדשים, כמו ענף הדבורים, תעשיית צ'ומיקו, תעשיית פיתאיה, בין היתר.

לבסוף, הוא משאיר לנו פיתרון אפשרי נוסף כמקבילה למודל הניאו-ליברלי, והוא ההכנסה הבסיסית האוניברסלית, שהיא הכנסה תקופתית שמשלמת המדינה לכל אזרח השייך לאותה קהילה כזכות לאזרחות, ללא תנאים.

הצעות לבניית שלום וקידום חברתי

הפורום המשיך בשיחה: "הצעות לבניית שלום וקידום חברתי באמריקה הלטינית. ההחזר הכספי של האו"ם. תפקיד ה- OAS והצבאות במאה ה -21 זו".

בטבלה זו יש לנו השתתפות גב 'טרינו באראנטס אראיה (קוסטה ריקה), פרנסיסקו קורדרו ג'נה (קוסטה ריקה), רפאל דה לה רוביה (ספרד) וחואן גומז (צ'ילה).

טרינו בארנטס

הוא חושף בפנינו כיצד ה- OAS מאז הקמתה הפך למגן על האינטרסים הגיאו-פוליטיים, האסטרטגיים והצבאיים של ארצות הברית, עם זאת יהיה צורך להתאים מחדש את יעדיה כך שהיא באמת ארגון בינלאומי לטובת שלום, אי אלימות ודמוקרטיה ו מתפקדים כמחסום נגד ממשלות עריצות, עריציות או פשיסטיות.

אך שאיפה זו רחוקה מלהתגשם, מכיוון שה- OAS חסרה היסטורית רצון פוליטי בקבלת ההחלטות ותפקידה הותנה בהיגיון של השוק הניאו-ליברלי ולשירות האינטרסים הצבאיים של ארצות הברית. .

והדבר הוכח בכמה קונפליקטים בהם ה- OAS שתק, בסיבוב ברור עם מדינת הצפון, אמר בארנטס.

מאוחר יותר הוא ציטט כמה דוגמאות להמחשת הדברים שצוינו לעיל, החל מפלישות שכירי החרב לקובה ב- 1961, כיבוש צבא ארה"ב נגד הרפובליקה הדומיניקנית ב- 1965, ועד שתיקה נגד מדיניות ההתערבות של קבוצת LIMA ועד כמה לדיכוי האכזרי נגד אזרחים לא חמושים באקוודור ובצ'ילה, כל חוסר המעש והמוטות הממושכים הזה, גורם לנו לחשוב אם ה- OAS יכול להיות בורר אובייקטיבי וחסר פניות בביקורת הבחירות בבוליביה באוקטובר ה- 20? העובדות הראו שלפני ואחרי ההפיכה נגד אוו מוראלס, ה- OAS היה בצד של מזמני ההפיכה, מסכם דון טרינו.

פרנסיסקו קורדרו ז'נה

עם מצגתו "סתירות בסחר בסמים והצעה להשיג שלום במלחמה בסמים"מנתח כיצד האינטליגנציה של ארצות הברית מנצלת את ההתמכרות לסמים, את הרחבת השוק הבלתי חוקי ואת השליטה במנגנון הפוליטי כדי לתת לגיטימציה לנוכחותה המזוינת בקרקעות ובים בקוסטה ריקה.

תוך היפוך תהליך הפירוז בקוסטה ריקה, עם התירוץ לקיים מלחמה שכאמור, מוגנת על ידי דו"ח הסמים העולמי של ה- 2018, אנו מפסידים במשך שנים, ככל ששווקי החומרים הפסיכו-אקטיביים ממשיכים לעלות, ל אף על פי שמעולם לא הושקע באותה עת כמו היום על אמצעי לחימה, אימונים וכוחות ביטחון מיוחדים.

שלא לדבר על ההסכם שיש לקוסטה ריקה עם ארצות הברית של "סיור משותף" בו כניסה של כוחות וספינות של משמר החופים, הכפפת את פעולות המשטרה שלנו וחתירה תחת ריבונותנו, אמר הלש.

לבסוף היא משיקה הצעה למארס העולמי של ה- 2 כך שנושאי מדיניות האיסור ו"מלחמת הסמים "ישולבו בסדר היום של יוזמה בינלאומית ראויה לשבח, ומספקים בהצגתה כמה נקודות ניתוח בין תוכניות אחרות. למניעה וטיפול במכורים, כמו גם לגליזציה מבוקרת של התרופה לפני איסור וצרכני הדיכוי.

חואן גומז

הוא סיפר לנו על מיליטריזם, חימוש והסביבה.

התעשייה הצבאית מייצרת פליטות גזי חממה גדולים, הייצור שלה מזהם מאוד ומשפיע על איכות הסביבה, הקרקע והמים.

בנוסף, מלחמות הרסו את החי והצומח של חזית הלחימה והותירו את האדמה בלתי שמישה במשך עשרות שנים, שלא לדבר על הפסולת הנפוצה שהם משאירים כמוקשים וכפצצות, אמר גומז. לעומת זאת, מלחמות, בנוסף לייצור חוסר יציבות באזור שמקורן, מייצרות הגירה מסיבית ומטפחות מתחים בינלאומיים.

כך שעל פי התערוכה שהמציג מציג בפנינו, עתיד הצבאות צריך להיות מוסד המתאים למען הסביבה, לשתף פעולה במניעת הנזקים שנגרמו כתוצאה מאסון, תכנון פעולות עם האזרחים, ביצוע פעולות הצלה וכן שילוב פעולות אזוריות משותפות. במובן זה, הצבא צריך להתאמן לשירותם של בני עמם, סיכם גומז.

רפאל דה לה רוביה

בהתייחס לצבאות, הוא הדגיש נקודת מבט חדשה, המהווה חלק מההצעות של מצעד העולם 2, בהתייחס לשיחה שניהל עם גנרל גבוה של נאט"ו, ששיתף פעולה בפעילות של מלחמות העולם ללא מלחמות, ב- זה שאמר שתפקידו של הצבא יהיה למנוע מלחמה זו, ליצור את התנאים כך שתופעת המלחמה לא תתרחש, זו תהיה הפרדיגמה החדשה של הצבאות.

הוא גם סיפר לנו על אי התאמה במקרה של אירופה, שהיא איחוד אירופי, במשך עשרות שנים ובכל זאת מתחזק צבאות 27, כביכול להגן זה על זה.

זה לא הגיוני כיום. הוא הדגיש את ההצעה של החזרת האו"ם המציעה שתי מועצות ביטחון חדשות: אחת חברתית (שמבטלת רעב ותנאי מחיה בסיסיים בעולם) וסביבתית אחרת (המנטרת התקפות על הטבע ומשגיחה על עולם בר קיימא).

הפורום נמשך יום אחד נוסף

הפורום המשיך עוד יום אחד, ה- 28 בנובמבר.

בהיותו היום, אחת ההצעות של מצעד ה- 2ª העולמי הזה לפתוח מרחבים של התפשטות הנושאים של אי-אלימות על כל ביטוייה, לדורות החדשים, כמרכזי החינוך, האוניברסיטאות והקהילה בכלל. כמו גם לעודד את הנראות של הפעולות החיוביות המתבצעות מיום ליום בחברות שלנו.

אז התחלנו עם הסדנה הפתוחה לקהל הרחב של "רוחניות חדשה ואי אלימות", מאת שאול אסג'ו (צ'ילה), פרננדו איילה (מקסיקו) ולורנה דלגאדו (קוסטה ריקה).

בגישה של קהילות הודעת הסילו התומכת במצעד העולמי של 2, קיימת שאיפה לבנות מרחבים לא אלימים על בסיס עקרונות פעולה תקפים ודרך רוחניות.

בהמשך, הסדנה למורים, שהייתה ביכולתה המרבית, "הומניזציה של החינוך" עם מתודולוגיה של הזרם הפדגוגי ההומניסטי, החלה בנושא הטיפול העצמי, כה נחוץ בימים אלה של התפוררות וניכור שמרחיק אותנו משם כל כך הרבה פעמים של קוהרנטיות פנימית שלנו בחשיבה, הרגשה ומשחק. הסדנה האמורה ניתנה על ידי אמיליה סיבג'ה מקוסטה ריקה.

בהמשך אנו ממשיכים בדיון "חזות פעולות חיוביות" של מרצדס הידאלגו ופבלו מורילו ממועצת האדם הצעיר, רפאל מרין מהמרכז האזרחי לשלום הרדיה וחואן קרלוס צ'וואריה, מקרן טרנספורמציה בתקופות אלימות. .

רפאל מרין

זה חושף אותנו על תוכנית מרכזים אזרחיים לשלום, אופי התוכנית והשחקנים המעורבים בה.

כמו גם המתודולוגיה הנהוגה; השתתפות ביצירה בין מוסדית ליישום אמנות, ספורט ובילוי כחלופה למניעת אלימות.

ולבסוף, זה מסכם חוויות חיוביות לאורך כל העבודה שנעשתה.

מרצדס הידאלגו ופבלו מורילו

אנו מציגים את החוויות מיישום התוכניות דרך מועצת האדם הצעיר, בשתי קהילות שונות, סנטה קרוז דה גואנקסטה והרדיה, דרך קידום תרבות השלום.

העבודה מיועדת תוך התחשבות בצרכים הספציפיים של כל קהילה ומתפתחות תוכניות המתמקדות באוכלוסיות צעירות בסיכון חברתי, המבקשות לקדם את השתתפותם בחיפוש אחר הזדמנויות לשיפור וחיזוק איכות חייהם.

חואן קרלוס צ'וואריה

הוא חושף אותנו כמו מהקרן שמנהלת ומייצרת קשרים עם מתנדבים בסניפים שונים, הם הצליחו לקחת הצעה לאנשים רבים שמסיבות שונות נשללים מהם חירות, ולצעירים מקהילות עם סיכון חברתי גבוה כמו קרפיו, כך באמצעות אמנות ככלי לשינוי חברתי, ניתן להציל ולהפוך ילדים, נוער וילדים שנשללו מהם חופש מסביבות קשות המשחיתות אותם ומובילים לאלימות.

לבסוף, הפורום מסיים עם שתי הרצאות מרכזיות ששניהם מועברים על ידי מומחים, כל אחד בתחומם, בשני נושאים בעלי חשיבות מכרעת למטרותיו של מארס 2 העולמי הזה:

ד"ר קרלוס אומנה, נציג ICAN

"האמנה לאיסור כלי נשק גרעיניים והאפשרות לקטסטרופה פלנטרית נוכחית."

מאת ד"ר קרלוס אומינה, נציג ICAN, זוכה פרס נובל לשלום 2017.

הוא נתן לנו שיחה מאירה במיוחד, מלאת נתונים ורישומים על השלכות השימוש וייצור הנשק הגרעיני.

"בכל העולם 116.000.000.000 דולר מושקעים בשנה על נשק גרעיני, התקציב הזה דומה לזה שנדרש על ידי SDGs כדי לספק חינוך ציבורי, בריאות ומזון בסיסי לכל האוכלוסייה הפלנטרית", אמר אומניה.

בהמשך לכך אנו מתווים שורה של פעולות שאנו יכולים לבצע כחברה אזרחית, למלחמה נגד נשק גרעיני (AN).

לדוגמא, אל תשקיעו בבנקים המממנים פצצות גרעין. דרש מהממשל המקומי שלך להשקיע בכספי הציבור באופן אחראי, מחוץ למוסדות פיננסיים הקשורים ל- NA

מצד שני, יעדי ה- AN הם הערים והם יכולים ללחוץ על הממשלות המרכזיות לתמוך בחוזה לאיסור נשק גרעיני (TPAN).

עלינו להסתבך, שינוי תלוי בנו, עלינו לדמיין עולם אפשרי ללא נשק גרעיני, סיכם ד"ר אומינה.

"אלימות סביבתית ותרבות מים חדשה", ד"ר פדרו ארוג'ו

ולסגור עם פריחה:

"אלימות סביבתית ותרבות מים חדשה", מאת ד"ר פדרו ארוג'ו, סגן בספרד לפודמוס, פרופסור באוניברסיטה ופרס הסביבה גולדמן בקטגוריית אירופה.

ד"ר ארוג'ו נתן כיתה רהוטה, והסביר תחילה כיצד זיהום הוא בעיית המפתח האמיתית של משבר המים העולמי.

"אומרים של-1000 מיליון בני אדם אין גישה למי שתייה מובטחים, וכתוצאה מכך, מוערכים 10,000 מקרי מוות ביום מהגורם הזה". אנו יכולים לזהות את הגורמים העיקריים לזיהום מים זה בשימוש בחומרים אגרוכימיים, אגרוכימיקלים ועל ידי פעולת מתכות כבדות, הדגיש דון פדרו.

עם זאת, כל המדינות יכולות לשחזר את בריאות המערכות האקולוגיות. אי-ביצוע זה הוא בעדיפות.

נושא המים מורכב מכדי להפקיד את השוק

סוגיית המים מורכבת מדי בריבוי הפונקציונאלי שלה בכדי להפקידם בשוק.

זו הסיבה שד"ר ארוג'ו הציע לפני מספר שנים, כפי שציין, סיווג אתי של מים; שהוא הבא:

חיי מים: חיוניים וחופשיים כזכות אנושית.

אזרחות מים: מים בבית עם זכויות וחובות אזרח. כשירות ציבורי.

כלכלת מים: זו שצריכה במפעל לייצור או השקיה של חקלאות. דורש שיעור מובחן.

פשע מים: מים המשמשים לפעילויות שאינן לגיטימיות וחייבות להיות בלתי חוקיות (למשל כריית בור פתוח).

חשיבותם של מים היא לא חוסר מהותיותם הפיזית, אלא מה שהם משמשים להם, מסכם דון פדרו.

אנו מסכמים את הפורום

סיכמנו בסיפוק רב את הפורום השאפתני הזה שרצה לסקר את הנושאים המרכזיים של מצעד העולם 2, מתוך כוונה לשתף פעולה ביוזמה וחיזוק יוזמות ויחסים בין ארגונים ומוסדות בתחומי פיתוח תרבות של שלום ואי אלימות..

אנו מקווים כי ניתן להשתמש באיסוף המסקנות וההחלטות שלך על ידי מצעד עולמי 2 זה ומופנה למקרים גדולים יותר, עם הצעות קונקרטיות לשינויים הכרחיים בכיוון אותו פנה גדול שכולנו רוצים לאנושות, ורק באמצעות עבודה משותפת אנו יכולים להגיע. הגיע הזמן לקחת את זה בידינו.


אנו מעריכים את התמיכה בהפצת האינטרנט והרשתות החברתיות של מצעד העולם 2

אינטרנט: https://www.theworldmarch.org
פייסבוק (Facebook): https://www.facebook.com/WorldMarch
טוויטר: https://twitter.com/worldmarch
אינסטגרם: https://www.instagram.com/world.march/
YouTube: https://www.youtube.com/user/TheWorldMarch

2 תגובות על "פורום בינלאומי לשלום ואי אלימות"

השאירו תגובה

מידע בסיסי על הגנת מידע ראה עוד

  • אחראי: צעדה עולמית לשלום ואי אלימות.
  • מַטָרָה:  הערות מתונות.
  • לגיטימציה:  בהסכמת בעל העניין.
  • הנמענים והאחראים על הטיפול:  לא מועברים או מועברים נתונים לצדדים שלישיים כדי לספק שירות זה. הבעלים התקשר עם שירותי אירוח אתרים מ-https://cloud.digitalocean.com, הפועל כמעבד נתונים.
  • זכויות: גישה, תקן ומחק נתונים.
  • מידע נוסף: אתה יכול לעיין במידע המפורט ב מדיניות הפרטיות.

אתר זה משתמש בעוגיות שלו ושל צד שלישי לצורך תפקודו הנכון ולמטרות אנליטיות. הוא מכיל קישורים לאתרי צד שלישי עם מדיניות פרטיות של צד שלישי שאתה עשוי לקבל או לא לקבל כאשר אתה ניגש אליהם. בלחיצה על כפתור קבל, אתה מסכים לשימוש בטכנולוגיות אלו ולעיבוד הנתונים שלך למטרות אלו.    Ver
פרטי