ישויות משתפות פעולה

משתפי פעולה אחרים

Anpi Sezione di San Canzian d'Isonzo

Auser Volontariato di Fiumicello Villa Vicentina

Auser di Fiumicello Villa Vicentina

Energie pour le droit de l'homme סנגל

Energie pour le droit de l'homme סנגל

אנרגיה לזכויות אדם גמביה

אנרגיה לזכויות אדם גמביה

הארגון ההומניסטי סיוע להודו

הארגון ההומניסטי סיוע להודו

הקהילה עבור Sviluppo Umano - Ahimsa di Milano

הקהילה עבור Sviluppo Umano - Ahimsa di Milano

MIR sezione di Vicenza

MIR-Sezione di Vicenza